องค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแห่งออสเตรเลีย และ
เอ๊กซ์เทอร์ร่า ร่วมใจให้ชีวิต

เอ๊กซ์เทอร์ร่า บริจาคเงินรวมกว่า 500,000 เหรียญออสเตรเลีย

เมื่อคุณติดตั้งระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อ เอ๊กซ์เทอร์ร่า ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เท่ากับว่าคุณได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแห่งออสเตรเลีย และปกป้องแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในออสเตรเลีย

ท่ามกลางปัญหาภาวะโลกร้อนและวิกฤตสัตว์ป่าสูญพันธุ์ นอกจากเราจะต้องปกป้องบ้านตัวเองแล้ว เราต้องช่วยกันดูแลปกป้องประเทศชาติ และโลกของเราด้วย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปกป้องบ้าน เอ๊กซ์เทอร์ร่า แล้วมาเริ่มเดินทางสายอนุรักษ์กับองค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแห่งออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วบนโลกใบนี้ พืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการคงไว้ซึ่งความบริบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของออสเตรเลีย เราต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อลูกของเรา หลานของเรา

ข้อมูลด้านล่าง จากองค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแห่งออสเตรเลีย จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า การสนับสนุนของคุณมีค่าเพียงใด เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อ เอ๊กซ์เทอร์ร่า จึงมั่นใจได้ว่าคุณมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ประเทศออสเตรเลียกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตสัตว์ป่าสูญพันธุ์

• มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถึง 22 ชนิดที่สูญพันธุ์ไปในช่วงเวลา 200 ปีนี้ ทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในระดับสูงที่สุดในโลก
• พันธุ์พืชและสัตว์พื้นถิ่นมากกว่า 1,500 ชนิด และระบบนิเวศมากกว่า 3,000 แห่งตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.australianwildlife.org

facebook$100 Gift Voucher EXTERRA Around the World