ไม่มีปลวกเข้าบ้านท่าน
อีกเลย

กำจัดปลวกที่รังของมันให้หมดไปเป็นสิ่งที่ดี

ไม่มีอะไรที่สามารถกำจัดปลวกตายยกรังได้ 100%

แม้จะมีช่องทางในการโฆษณา เอ๊กซ์เทอร่าอย่างกว้างขวาง การใช้สารเคมีชนิดน้ำกำจัดปลวก ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อเจอปลวก แน่นอนว่าการใช้เคมีชนิดน้ำนั้นสามารถกำจัดปลวกในบ้านท่านได้ทันทีและปลวกที่อยู่ใต้ดินอีกมากมายในพื้นที่บริเวณนั้น แต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นว่ากำจัดปลวกตายยกรัง การสร้างแนวป้องกันปลวกเอ๊กซ์เทอร์ร่า จะทำให้แน่ใจได้ว่า มีการป้องกันตลอดเวลา ขณะที่สารเคมีที่อยู่ในดินเมื่อมันสลายไปก็ถึงจุดที่ไม่ส่งผลต่อปลวก และจะทำให้ปลวกเข้ามาในบ้านของคุณอีกครั้ง

ไม่ได้มีการตีพิมพ์แค่ฉบับเดียว ต้องทบทวนถึงผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการกำจัดปลวกชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตายยกรังด้วยการใช้สารเคมีชนิดน้ำที่อยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ ในความเป็นจริงการอ้างถึงประสิทธิภาพบนฉลากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของเคมีชนิดน้ำไม่สามารถอ้างอะไรก็ตามที่บอกว่ากำจัดปลวกตายยกรัง (การอ้างข้อมูลจะต้องมีข้อมูลการทดลองมาสนับสนุน ซึ่งตรวจสอบและอนุมัตืโดยนักวิทยาศาสตร์อิศระ)

เอ๊กซ์เทอร์ร่า จะล่อปลวกเข้ามาในบ้านฉันไหม?

พักผ่อนอย่างสบายใจได้ คำตอบคือ ไม่ สถานีเอ๊กซ์เทอร์ร่าจะอยู่ที่นั่นเพื่อทำหน้าที่ปกป้องบ้านของท่านและจะตรวจจับปลวกที่เข้ามาภายในและกำลังออกหาอาหารอยู่บริเวณสวนของท่านแล้ว

ด้วยระบบเอ๊กซ์เทอร์ร่า, สถานีที่มีโฟกัสดึงดูดปลวกนั้นจะถูกติดตั้งไว้รอบบ้านของท่าน

โฟกัสจะเปลี่ยนเป็นก๊าซดึดูดปลวกภายในรัศมี 2 เมตร เมื่อวางสถานีเอ๊กซ์เทอร์ร่ารอบๆบ้านของท่าน พวกมันจะเชื่อมโยงถึงกันเกิดเป็น แนวป้องดักจับและป้องกันปลวกเอ๊กซ์เทอร์ร่า เอ๊กซ์เทอร์ร่าจะทำหน้าที่ดึงดูดปลวกให้เข้ามาที่สถานีแทนที่จะเข้าไปในบ้านของท่าน, ล่อพวกมันเข้ามากินอาหารมื้อสุดท้าย

หากท่านเลือกใช้ระบบเหยื่อแบรนด์อื่นๆ เป็นไปได้ที่ปลวกจะผ่านระหว่างสถานีขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่รอบบ้านท่าน และหาทางเข้ามาในบ้านของท่านได้อีก แตกต่างกับแนวตรวจจับปลวกที่สามารถหยุดปลวกที่จะผ่านระหว่างสถานีของเราซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ เอ๊กซ์เทอร์ร่า และยังได้รับการจดสิทธิ บัตรระหว่างประเทศไว้ด้วย
facebook$100 Gift Voucher EXTERRA Around the World