เอ๊กซ์เทอร์ร่า...ให้คุณมั่นใจ

เอ๊กซ์เทอร์ร่า มุ่งขจัดทุกปัญหาปลวกของท่าน

ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก เอ๊กซ์เทอร์ร่า ทุกคนล้วนผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงลึก และมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดูแลคุณภาพของ เอ๊กซ์เทอร์ร่า อีกทั้ง สถานี เอ๊กซ์เทอร์ร่า มีบาร์โค้ดกำกับ (ยังไม่มีในประเทศไทย) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เอ๊กซ์เทอร์ร่า ที่ดูแลคุณ ได้ใช้บันทึกและติดตามผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพวกเราได้

ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะปลอดภัยไร้ปลวกไปอีกนาน จนปีแล้ว ปีเล่า ตราบเท่าที่คุณติดตั้งระบบ เอ๊กซ์เทอร์ร่า เป็นปราการป้องกันบ้านของคุณ

มีเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มีสิทธิบัตร ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย

ระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อนั้น สำคัญที่ต้องสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก ซึ่งสถานี เอ๊กซ์เทอร์ร่า แบบฝังดิน ของเรานั้น ออกแบบมาเพื่อสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ฝาเปิดแบบเฉพาะ มีสิทธิบัตรการออกแบบ ช่วยให้เราตรวจดูแนวไม้ล่อได้อย่างสะดวก โดยไม่รบกวนปลวกเลย

ส่วนระบบกำจัดปลวกแบบอื่น ที่ต้องเปลี่ยนย้ายเหยื่อ จะรบกวนปลวก แต่สำหรับสถานี เอ๊กซ์เทอร์ร่า การเติมเหยื่อปลวกสามารถทำได้โดยไม่กระทบปลวกที่อยู่ในรัง

เราใช้ไม้ล่อที่เป็นอาหารจานโปรดของเหล่าปลวก

เราใช้ไม้ยูคาลิปตัสทำล่อดักจับในตัวสถานีใหญ่ เอ็กซ์เทอร์ร่า เพราะงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ไม้ยูคาลิปตัสคืออาหารที่ปลวกชอบมากที่สุด เปรียบเหมือนอาหารจานโปรดของปลวก ซึ่งพวกปลวกจะถูกล่อให้เข้ามาที่สถานีและกินเหยื่อด้วยความหิวโหย และถูกกำจัดในที่สุด

สถานีดักจับปลวกแบบอื่นๆส่วนใหญ่ นิยมใช้ไม้เนื้ออ่อน หรือกระดาษแข็ง เนื่องจากราคาถูกกว่ามาก ด้วยราคาที่ถูกกว่าย่อมหมายถึงไม่ได้ดีกว่า! ไม้เนื้ออ่อนผุพังเร็วกว่าและดึงดูดปลวกได้น้อยกว่า และเมื่อเป็นเช่นนี้ คุณคิดว่าปลวกจะมุ่งหน้าไปที่ใด? แน่นอนว่าไม่ใช่สถานีที่บรรจุเหยื่อล่อไม้รสชาติด้อยกว่าไว้แน่นอน แต่ปลวกจะมุ่งไปที่บ้านของคุณซึ่งเย้ายวนกว่า เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คุณควรติดตั้งสถานีใหญ่ เอ๊กซ์เทอร์ร่า และใช้ไม้ยูคาลิปตัสดักจับ ก็คือ ปลวกบางสายพันธุ์ไม่กินไม้เนื้ออ่อน ด้วยเหตุนี้ บ้านของคุณจึงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของปลวกกลุ่มนี้

facebook$100 Gift Voucher EXTERRA Around the World