ติดต่อเอ๊กซ์เทอร่า
พวกเรายินดีช่วยเหลือ

ติดต่อเอ๊กซ์เทอร่า • โทรศัพท์ :โทร: 02 583 0495
  แฟกซ์: 02 583 0498
 • อีเมล์: support_th@ensystex.com
 • ที่อยู่ : 8/351 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • ภาคกลางและภาคตะวันออก ปรัศนีย์ สิงห์ถม (โอ๋)
  Sales Manager – Thailand
  โทรศัพท์:
  0(+66) 84 111 0453 อีเมล์:pratsanee@ensystex.com
 • ภาคเหนือและอิสาน :คำนวณ จินดา (กอล์ฟ)
  Sales Manager – Thailand
  โทรศัพท์:
  0(+66) 85 553 8177 อีเมล์:golf@ensystex.com
 • ภาคใต้ :ภาณุมาศ เกตุแสง
  Area Manager – Thailand
  โทรศัพท์:
  0(+66)92 468 8680 อีเมล์:panumat@ensystex.com

พวกเรายังมีสาขาอยู่ทั่วโลก

EXTERRA Around the World